פרק ב קונצנזוס ומתחים

פרק ב קונצנזוס ומתחים האידיאולוגיה הציונית היא תגובה וניסיון להעלות פתרון להתפוררותה של החברה המסורתית היהודית . ההתפוררות הזאת הותירה את היהודים כיחידים בודדים , חשופים לאי ביטחון פיזי , כלכלי וחברתי , ותוהים על מקומם בתוך העולם שסביבם . אך האידיאולוגיה הציונית היא גם הממשיכה והיורשת של אותם תהליכים שהביאו להתפוררות החברה היהודית — האמנציפציה וההשכלה . האידיאולוגיה הציונית קובעת שהיהודים הם אומה , שהם קבוצה . כשהיא משיבה תשובה להתפוררות , היא אומרת ליחיד שהוא צריך לראות את עצמו כחלק בלתי נפרד מן הקולקטיב היהודי : שהקולקטיב היהודי חייב לחזור אל הטריטוריה שלו , חייב להיות בעל ארץ וחייב להיות בעל ארגון מדיני . תשובתה לחולשה היא 1 קולקטיב יהודי בעל עוצמה , שבו יזכה היהודי להגנה וביטחון . תשובתה למבוכה היא : היהודי הוא בן לעם ולמסורת מפוארת שההווה והעתיד שלו קשורים אליה ומאשרים אותה . אולם , החזרה אל היהדות איננה חזרה אל היהדות המסורתית . להפך , זו חזרה תוך כדי מרידה ביהדות המסורתית ותוך כדי שלילתה . למעשה , הציונות מעמידה את הקולקטיביות היהודית על בסיס חדש : במקום הדת בא הלאום . הלאום הוא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור