הקמת יישובים חדשים

עמידת היישובים במערכה הצבאית הכבדה מול צבאות הסדירים מצאה את ביטויה בהיסטוריה הרשמית של מלחמת העצמאות . במסגרת זו לא נרחיב בנדון . די לציין שהיישובים שעמדו כקו הראשון היו סמל לעמידה נחושה מול פני האויב : גוש עציון , נירים , יד מרדכי , נגבה , כפר דרום , ניר עם , הדגניות , עין גכ , טירת צבי , גשר , ועוד רבים . הקמת יישובים חדשים בין סוף נובמבר 1947 לאמצע מאי 1948 הוקמו רק שני יישובים — ברור חיל ובית לחם הגלילית . ברור חיל עלה למקום התיישבותו בדרום בעקבות מבצע 'אברהם , ' שתכליתו היתה לפרוץ את מחסום הגישה ליישובי הנגב בכפר הערבי ברייר . הגדוד השני של הפלמ"ח , בעזרת קבוצת מתיישבים מהאזור , השתלטו על השטח הסמוך לכפר ב 18 באפריל . 1948 לאחר מכן , הוחזק המקום בידי אנשי הפלמ"ח והמתיישבים , עד לבואו של גוף המתיישבים הקבוע , גרעין 'סנה' מיוצאי מצרים ומרוקו , ב 4 במאי . 1948 בד בבד עלה המושב בית לחם הגלילית להתיישבות במושבה הגרמנית הנטושה בית לחם , לא הרחק מקיבוץ אלונים . בשלב השני , מהכרזת העצמאות ב 14 במאי 1948 > ה' באייר תש"ח ) עד תחילת ההפוגה הראשונה 11 ) ביוני , ( 1948 עלו על הקרקע חמישה י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי