פרקל "ז- מהגנה לצבא הגנה לישראל

פרקל "ז- מהגנה לצבא הגנה לישראל סיומה של תקופה בה' בחודש אייר תש"ח 14 ) במאי , ( 1948 עם הד 1 כרזה על הקמת מדינת ישראל , נסתיימה תקופת המחתרת של ה " הגנה . " למעשה החלד , ה " הגנה" לצאת מן המחתרת באורח חלקי כמה שבועות לפני כן . אולם היעדר הגושפנקה הממלכתית וההכרה הבין לאומית לפעולתה גרם לקשיים רבים מבחוץ ומבפנים . מבחוץ לא הניח לה הצבא הבריטי לפעול בכל מקום באין מפריע ואנוסה היתה להתחשב בצרכיו ובת נועותיו ; שליחיה לא יכלו לנהל משא ומתן על קניית נשק כדרך נציגי אומות עצמאיות , אלא כאנשי מהתרת ; הנמלים היו סגורים בפני אניות נושאות נשק ; התעש המשיך לפעול במחתרת . מבפנים המשיכו הארגונים הפורשים לערער על סמכותה של ה " הגנה" כצבא אחד ויחיד של אומה ריבונית ולקיים את יחידותיהם המזוינות הפרטיות . יציאת הבריטים וההכרזה על הקמת המדינה אישרו להלכה מצב שהיה קיים למעשה זה כמה שבועות . היה רק צורך לגבש מעבר זה מבחינה פורמלית . תפקיד זה הוטל על ממשלת ישראל הזמנית , ובמיוחד על דוד בן גוריון , שהוצב בראש מערכת הביטחון . המציאות החדשה חייבה למצוא מסגרות שתבואנה במקום המוסדות שביטאו את השותפות מרצון של חו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור