פרק ל"ו — ה"הגנה" פותחת בהתקפה

פרק ל"ו — ה ,, הגנה" פותחת בהתקפה המפנה בחודש מרס היה המצב הצבאי בגזרות השונות של המערכה קשה ביותר . בחוגים מדיניים בעולם גברה הדעה , כי התעמולה הציונית הפריזה , אף הוליכה שולל את דעת הקהל העולמית , באשר ליכולתו הצבאית של היישוב העברי בארץ ישראל . ב 19 במרס 1948 הכריזה ארצות הברית בפומבי על נסיגתה מתכנית החלוקה והציעה להקים ועדת נאמנות זמנית לארץ ישראל בחסות האו"ם . ,, הקמת המדינה היהודית — השיב ד . בן גוריון להודעה האמריקנית — לא היתה תלויה למעשה בהחלטת האו"ם של כ"ט בנובמבר אלא באפשרות הכרעתנו בארץ בכוחנו אנו . אם נרצה ונספיק לגייסו במלוא יכולתנו — תקום המדינה עכשיו . " בעצם ימי השפל המדיני חל מפנה בחזיתות . מהתגוננות פסיבית ואקטיבית עברה ה " הגנה" להשתלטות על אזורים רצופים . חוסר המוצא אילץ את כוחות ttcrnrrt להופיע בגלוי , בלי להתחשב באפשרות של התנגשות עם הכוחות הבריטיים , ובלי נשק שאחר להגיע מחוץ לארץ . הוחל במבצע , שתכליתו היתה להבקיע דרך לירושלים ולהבטיח את אספקת המזונות והנשק לעיר הנצורה . בצפון הארץ כפו הערבים על ה " הגנה" קרב שממנו לא יכלה להתחמק . ,, חיל ההצלה" הערבי בפיקודו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור