פרק ל"ד — גיוס היישוב ותכנון המערכה

פרק ל"ד — גיוס היישוב ותכנון המערכה הגיוס לשירות העם שעה שרבבות חברי ה " הגנה" כבר נלחמו בתוקפים הערבים , עסקו המוסדות הלאומיים ומטה ה " הגנה" בארגונו ובאימונו של צבא , שיוכל לעמוד בפני כוחות בלתי סדירים וסדירים העלולים להצטרף למערכה . בחודשי סתיו וחורף 1948 לא היו ברשות היישוב כלים של מדינה ריבונית , ה ,, הגנה" היתה עדיין ארגון בלתי ליגלי ולא יכלה להופיע בפומבי ולגייס אנשים לשורותיה , ומוסדות היישוב לא יכלו לכפות גיוס . הארגונים הפורשים מנעו את גיוס אנשיהם לשורות ה " הגנה" ואף חתרו תחת מעמדה כארגון צבאי מרכזי של היישוב ונתנו פתחון פה למשתמטים . אף על פי כן קיבלו עליהם המוסדות הלאומיים את ביצוע הגיוס תוך ציפייה ליום שבו תגיע שעתה של הריבונית השלמה . עוד ב 19 בנובמבר 1947 הוקם ,, מרכז המפקד לשירות העם" ,, לשם גיוסו של היישוב ומיון כוחותיו וחלוקתם לפי צורכי העם והשעה . " בראש ה ,, מרכז" הועמדו לוי שקולניק ( אשכול ) ובנימין אבניאל . מפעם לפעם הוציא ,, מרכז המפקד" ,, הכרזות" על התייצבותם של בני גילים או בעלי מקצועות מסוימים . בשבועות הראשונים למלחמה התנהל הגיוס בעיקרו באווירה של התנדבות ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור