פרק ל"ב - המלחמה בערים

פרק לב - המלחמה בערים ה ,, הגנה" בראשית מלחמת הקוממיות מלחמת הקוממיות , שראשיתה בכסלו תש" ח ( סוף נובמבר ( 1947 וסופה במרס , 1949 עם חתימת חוזי שביתת הנשק האחרונים , היא לכאורה חטיבה שלמה שאין להפרידה ל ,, תקופת ה , הגנה' " ול " תקופת צה"ל . " אולם מבחינת תולדות ה " הגנה" אי אפשר שלא לסיים ספר זה בתיאור התקופה מראשית המלחמה עד פקודת היום לייסוד צה"ל , שהוצאה ב 31 במאי 1948 אחרי עזיבת הבריטים את הארץ . היו אלה חודשים אשר בהם פעלה ה " הגנה '' במסגרותיה הקודמות , עד שנסתיים השלטון הבריטי וקמה מדינת ישראל , וה ,, הגנה" הפכה לצבא סדיר של מדינה עצמאית . ראשית המאבק בירושליס בבוקר שלמחרת הכרזת האו"ם על חלוקת הארץ והקמתן של שתי מדינות בתוכה , נרצחו שישה נוסעים של שני אוטובוסים יהודים סמור לשדה התעופה בלוד על ידי כנופייתו של חסן סלאמה , מראשי הכנופיות בארץ בשנות תרצ"ו תרצ"ט . יומיים לאחר מכן , ב , 2 . 12 . 1947 פרץ המון ערבי , שיצא מהעיר העתיקה בירושלים , אל הרובע המסחרי הסמוך לשער יפו , שבו נמצאו בתי מסחר יהודים וערבים . במקום היתה רק יחידת ,, הגנה" קטנה . מציאותם של שוטרים וחיילים בריטים ר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור