ה ל " צ השבעת ביוסןגוריוך ב. ד עםהגנה ?,."?הראשי שאלתיאל. ד, שמיר. ש,ן אב. ד,קדו צ. מ, אבידן. ש, כרמל. מ, שדה.י, יפה. א,־גלן ב. מ,ק ז.ג, שחם. מ,ףלק מ. מ, אדמון ?,. r? עמיר.י?(:?עומדים ?')? אשורה ידר אב.י?.« "/ pV?צ,ןסובק יע.י, אשכול. לן,וריו־גן ב. ד,ן־גוריון ב פולה, גלילי.י, רטנר , ־ק ,אל.י?(:?יושבים ?')? בשורה