משורין שיצא לעזרת "בית הקרן הקיימת?,"? נקוב כדורים