שליחי עליה ב' (מימין לשמאל: זאב שינד, שאול אביגור, אהוד אבריאל, וויניה פומרנץ־הדרי) בפגישה בקושטא ב־?.1944?