פרק ל"א- ההגנה ערב מלחמת הקוממיות

פרק ל "א- ההגנה ערב מלחמת הקוממיות ה הגנה" — תנועת עם " מה היתה ה ,, הגנה" מבחינה היסטורית ז האם היתד , ה ,, הגנה" ארגון צבאי ? ודאי , מבנה הארגוני החיצוני , כפי שהתגבש בשנות הארבעים , שיטות ההדרכה , תורת הלחימה שלה , כל אלה נעשו תוך שאיפה להכשיר אותה לקראת היותה לצבא של מדינה עברית בדרך . צורות ארגוניות אלה הקלו הרבה את המעבר מה " הגנה" ל " צבא הגנה לישראל . " אולם ה " הגנה" חסרה היתה כוח כפייה וכוח להטלת משמעת , הקיים בכל צבא של מדינה ריבונית . ביחידות של מתנדבים במדינה ריבונית אין להתנדבות קיום אלא עד שהחליט אדם להתנדב . ומשהחליט הריהו נתון למרות הפיקוד הצבאי . ב הגנה" נמשכה ההתנדבות — למעשה — גם לאחר שהיה האיש " לחבר בארגון . שנות החברות של איש ה " הגנה" בארגון לא היו קצובות . בן הארץ הגיע אליה בהיותו בן 16—15 בהמלצת חבריו או של מדריכו בחג"ם . העולה החדש הגיע ל " הגנה" בהמלצת חבריו במקום עבודתו , או בהצטרפו לארגון התיישבותי ( קיבוץ או מושב . ( מכאן ואילך היה איש ה ,, הגנה" מתאמן , ממלא תפקידו בשעת חירום , עובר קורסים שונים וכר / מצורף ליחידות מילואים ועומד לפקודת הארגון בכל עת . יש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור