פרק כ"ח — הבריחה

פרק כ "ח- הבריחה שארית הפליטה פעולות ' , תנועת המרי העברי" בשנים 7 1946 התנהלו בסיסמת ביטול מדיניות ,, הספר הלבן" ובראש וראשונה — ביטול האיסורים וההגבלות על העלייה היהודית . בגולה נמצאו מאות אלפי יהודים ששאפו להגיע בכל מהיר לארץ ישראל ורובם ככולם — שארית הפליטה של יהודי אירופה המשוחררת מעול הנאצים . היו בהם רבבות יהודים שהנאצים לא הספיקו להשמידם ; כאלה שנשארו במחנות השמדה . בגיטו טרזין שבצ'כוסלובקיה מצאו הכובשים 32 , 000 יהודים חיים ובמחנה ברגן בלזן שרדו ביום בוא צבאות בעלות הברית 40 , 000 נפש . היו בהם אלפי יהודים שהתחבאו , או ששכניהם החביאום , או שניצלו בזכות תעודות אריות . היו בהם יהודים לרבבות שמצאו מפלט בתנועה הפרטיזנית ובארגוני המחתרת הלוחמת , ובשורותיהם נלחמו . היו ארצות מבעלות בריתה של גרמניה , שהנאצים לא הספיקו לכפות עליהם את שיטת ההשמדה במלואה . רבבות רבות נותרו בחיים ברומניה , בהונגריה , בבולגריה , באיטליה . והיו פליטים שברחו לארצות , שאליהן לא הגיעה ידם של הנאצים , וביחוד ללב רוסיה , עד אסיה המרכזית . פליטי השואה ששבו למקומות מגוריהם נתקלו בשנאה ארסית מצד חלק גדול משכניה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור