פרק כ"ז — "תנועת המרי העברי"

פרק כ"ז " — תנועת המרי העברי" חודשים של ציםייה ביום השמיני לחודש מאי שנת 1945 חגג העולם החופשי את נצחונו על הנאצים . בארץ הוכרז יום שבתון ; דגלים עבריים ודגלי בעלות הברית הונפו על בתים רבים ; תהלוכות רבות עם נערכו בערים ובמושבות . שמחת הניצחון היתה מהולה בתוגה בלבבות . רבים מבני היישוב נשאו בלבם זכר הורים , אחים , קרובים ומכרים , שלא זכו להגיע ליום הזה . העתיד אף הוא היה שרוי בערפל . הארץ היתה נתונה בצבת משטר ,, הספר הלבן" ושעריה סגורים בפני שארית הפליטה , כאילו לא קרה ובר במשך שש השנים שעברו מאז הופיע " הספר הלבן . " ,, עלינו לראות נכוחה גם את הסכנות — הכריז הרמ"א משה סנה בכינוס הניצחון של היישוב ב 13 במאי — יש סכנה של הכרעה שלילית . לא ניתן לנעול במרמה את שערי הארץ . בכל הדרכים נעלה . נזים בעובדות את הטענה הכוזבת של העדר עולים לארץ ישראל ; שרידי הגיטאות יקומו , ילכו , יפרצו את כל הגבולות " . " עכשיו המלחמה איננה , אולם מלחמתנו לא נגמרה — אמר אליהו גולומב בישיבת הוועד הלאומי — עניין הביטחון ועניין ההגנה צריכים לעמוד באופן חדש ומחודש על סדר היום של היישוב המאורגן . " היישוב ציפה לבשור...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור