פרק כ"ו — החטיבה היהודית הלוחמת

פרק כ"ו — החטיבה היהודית הלוחמת המפנה בשעה שפקידי ממשלת המנדט בארץ ישראל עשו כל שביכולתם למנוע את הגיוס חל מפנה בהלך רוחס של הוגי השלטון בלונדון . מצד אחד פג עם התרחקות המלחמה מהמזרח התיכון , תוקפו של האיום המתמיד בהתמרדות העולם הערבי ומצד שני החלו לחדור להכרתו ותודעתו של העולם פרטי השמדתם של היהודים באירופה הכבושה . בחודש נובמבר nVyn 194 s ד " ר וייצמן מחדש בשיחתו עם שר המלחמה הבריטי גריג את בעיית הכוח היהודי הלוחם . תשובת השר נתאחרה . בחודש יולי , 1944 כאשר נתעוררה שוב בבית הלורדים שאלת הצבא היהודי . הביא דובר הממשלה נימוקים חדשים נגד הקמת צבא יהודי . הוא שאל מניין יבואו רבבות חיילים יהודים לצבא עברי לאחר שנשמדה יהדות אירופה ? הרי יהודי רוב ארצות תבל , ובתוכם גם יהודי ארצות הברית , כבר משתתפים בצבאות מדינותיהם ואם גם תתחלנה הדיביזיות היהודיות באימוניהן , מתי יגיעו לכלל פעולה בחזית ? הרי המלחמה כבר הולכת ומסתיימת . עם זאת הבטיח כי " יחידה יהודית קטנה — בריגדה או בריגדה מוגברת — אפשר יהיה לארגן , והעניין עומד עכשיו לדיון . " בקיץ החל המשא ומתן על הקמת הבריגדה היהודית . סוף סוף , לאחר ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור