פרק כ"ה — ההתנדבות לצבא (1945—1939)

פרק כ"ה — ההתנדבות לצבא ( 1945—1939 ) ראשית המערכה המדינית על צבא עברי עם פרוץ מלחמת העולם השגייה הודיעה הסוכנות היהודית מיד על הזדהותה עם המחנה הלוחם בגרמניה הנאצית . בהודעה זו הוטעם : ' ,, הספר הלבן' ממאי 1939 פגע בנו קשה , וכמקודם נעמוד במלוא יכולתנו על זכות העם היהודי במולדתו , אולם המלחמה שהוטלה עכשיו על בריטניה הגדולה היא מלחמתנו , וכל העזרה שיהא ביכלתנו וברשותנו להושיט לצבא הבריטי ולאומה הבריטית — ניתן בנפש חפצה / ' לכאורה היתה בעיית הקמתו של צבא עברי במלחמת העולם השנייה קלל . ופשוטה יותר מאשר במלהמה העולמית שקדמה לה . ראשית , העם היהודי בעולם כולו היה שותף טבעי ללוחמים בהיטלי ; שנית , כבר היה תקדים של הקמת גדודים יהודים מיוחדים במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה ( ר' פרק ד . ( ' אולם לבעלות הברית היו שיקולים אחרים . אחד מהם היה הפחד מפני התעמולה האנטי יהודית של היטלר . הנאצים השתמשו בהצלחה רבה בסיסמה מלחמה זו " היא מלחמתם של היהודים , " ובעלות הברית לא העזו לצאת נגד תעמולה זו ובחרו לא להבליט את חלקם של היהודים במאמץ המלחמה הכללי . מניע נוסף היה המדיניות הבריטית בארץ ישראל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור