פרק כ"ד — מעבר לקווי האויב הנאצי

פרק כ"ד — מעבר לקווי האויב הנאצי צורות שונות לשיתוף פעולה עם הבריטים הסכנה הגדולה שאיימה על העם היהודי ועל היישוב היהודי בארץ ישראל עם פרוץ מלחמת העולם השנייה , הביאה את המוסדות הלאומיים לכלל הכרה כי יש הכרח בשיתוף פעולה עם הממשלה הבריטית , שכן רק עמה ובעזרתה אפשר יהיה להילחם באויב הנאצי ובשותפיו . שיתוף פעולה זה הקיף שטחים נרחבים , כלכליים ומדיניים . הוא מצא לו ביטוי בהקמת היחידות היהודיות במסגרת הצבא הבריטי ( ר' פרק כ"ה . ( הוא גם הביא לפעילות משותפת בין המחלקה המדינית של הסוכנות לבין מערכת המודיעין הבריטית . ארבע מטרות עמדו בפני המוסדות הלאומיים בקשריהם עם המודיעין הבריטי : א ) חובתו של העם היהודי והיישוב בארץ ישראל להשתתף בכל כוחותיהם במיגורה של החיה הנאצית ; ב ) מציאת דרכים לארגון היהודים בארצות הגולה להתגוננות , להצלה ולמלחמה באויבים י ג ) שיפור היחסים עם בריטניה כדי להכשיר את הדרך לביטול מדיניות " הספד הלבן" משנת ; 1939 ד ) מתן אפשרות לאנשי ה ,, הגנה" ללמוד מן המומחים הצבאיים הבריטים ולרכוש ניסיון צבאי רב ערך . התומכים העיקרים בשיתוף פעולה זה מהצד הבריטי היו ,, המחלקות המיוחדו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור