פרק כ"ב — הפלמ"ח בשנות מלחמת העולם השנייה

פרק כ"ב — הפלמ"ח בשנות מלחמת העולם השנייה ההחלטה על הקמת הפלמ"ח ל"ג בעומר תש"א 15 ) במאי , ( 1941 היום שבו החליטה המפקדה הארצית של ה " הגנה" על הקמתן של תשע פלוגות מחץ , איבו אלא התאריך הפורמלי , לכל היותר יש לראות בתאריך זה את היום שבו ניתן לחטיבה זו שמה פלמ"רו . מקור רעיון הפלמ"ח הוא בהכרה שליוותה את מייסדי ה " הגנה , " כי היישוב זקוק לכוח צבאי עצמאי מגויס . חידושו ומהותו של הפלמ"ח נעוצים בשלוש נקודות מוצא : א ) הצורך במעבר משיטות הגנה פסיביות לשיטות אקטיביות , הנוטלות את היוזמה מן האויב ומכות בו עד כדי חיסולו ; ב ) הצורך בקיומן של יחידות מגויסות גיוס מלא , המתאמנות ועומדות תמיד לפקודת הארגון ; ג ) ניסיון המאבק במשטר ,, הספר הלבן" בשנות , 1940—1939 שהוכיח כי אין לנהל מאבק פוליטי בלי שיעמוד מאחוריו כוח צבאי מגויס . " הנודדת , " שיצאה בקיץ 1936 למארבים בהרי ירושלים , ו " פלוגות השדה" שהתפתחו בשנת 1938 לכוח ארצי , היו מבשריו של הפלמ"ח . אמנם , ההפסקה שחלה בהתפתחות זו עם תום המאורעות ניתקה , לכאורה , את חוט ההמשך . אבל יצחק שדה וחבריו ציפו להזדמנות הראשונה שבה יבשילו התנאים לחידוש מפעלם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור