חברי הפיקוד העליון בחורשת משמר־העמק ?(1942)? (בשורה הקדמית: מ. סנה, א. גולומב, י. דורי, י. גלילי, י. שדה)