קורס צלפים של הפלמ"ח בהדרכה בריטית ?(1942)? במרכז: מייג'ור טיילור