קבוצת אסירי-ההגנה במחנה מזרעה (קיצוני מימין - משה דיין)