יחידות פו''ש (במדי נוטרים) עוברת בכפר הערבי יסור (ע"י גן־יבנה)