פרק כ"א — ארגון ה"הגנה" בשנות מלחמת העולם השנייה

פרק כ"א — ארגון ה ,, הגנה" בשנות מלחמת העולם השנייה כינונה של ,, ועדת הביטחון" היישובית המאבק הציבורי על התפקידים והמבנה של ארגון ה " הגנה , " שתחילתו עם ראשית המאבק במדיניות ,, הספר הלבן , " לא שכך גם עם פרוץ המלחמה . מצד אחד עמדו אלה , שהיו משוכנעים כי יש לפתח את הארגון לא רק לתפקידי התגוננות בפני הערבים , אלא גם להכינו ככוח צבאי פוליטי למאבק נגד השלטונות , אם תמשך מדיניות ,, הספר הלבן" לאחר המלחמה . מצד שני עמדו אלה שביקשו לצמצם את המאבק בכללו , ובמיוחד תבעו להוציא ממנו את ה " הגנה , " או להגביל את השתתפותה בו . הוויכוח היה נטוש הן בחוגי ה " הסתדרות" והן בחוגים האזרחיים , שלקחו חלק ב " הגנה" על בסיס ה " פריטט . " בתנועת העבודה נתקבלה ההכרעה בכיוון האקטיביסט , כשבראש עמדו ד . בן גוריון , ב . כצנלסח וא . גולומב . היסודות האקטיביסטים בחוגים האזרחיים תמכו בארגון הפורש " — הארגון הצבאי הלאומי , " ואילו שליחי החוגים האזרחיים במפקדת ה " הגנה" היו נתונים למרותו של גוף פוליטי שכונה " האיחוד האזרחי , " אשר רוב הנהגתו נקטה עמדה מתונה ושללה את המאבק בבריטים , וביחוד את השתתפות ה " הגנה" בו . הח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור