שער הספר ?,,?מעפילים?,"? ת"ש ?,(1940)? ציורו של אריה אלוייל