פרק י"ט — לקראת המאבק

פרק י"ט — לקראת המאבק הדיון בדרכי המאבק התנועה הציונית התקשתה לתת תשובה הולמת לצורכי העם דווקא בשעה שנבואותיהם הקודרות ביותר של מבשריה ומנהיגיה החלו להתקיים . עמדתו של היישוב היהודי בארץ ישראל כלפי מדיניות ,, הספר הלבן" היתד . אמנם אחידה והתבטאה בהכרזת הוועד הלאומי , כי היישוב ,, לא יקבל את מרותה של המדיניות המוצעת בתכנית זאת ולא ייכנע לה . " אבל כאשר הגיעה השעה להחליט על פעולה ממשית התגלעו חילוקי דעות חמורים בכל אגפי היישוב . בוויכוח זה , שנמשך כל שנות המאבק , היו גוונים רבים אבל ביסודו של דבר ניכרו בו שני זרמים עיקריים : זרם שדגל במאבק אקטיבי , בעלייה ובהתיישבות בלי רישיון ובפעולות שיפגעו בבריטים בכל תחומי שלטונם בארץ ויכריתום לשנות את מדיניותם ; וזרם שדגל ב ,, היאבקות קונסטרוקטיבית" וראה בהמשך רכישת קרקעות , בהתיישבות ובעלייה , למרות חוקי הממשלה החדשים , את שיטת המאבק העיקרית . זרם זה היה מוכן להתנגש עם השלטונות רק במקרה שלא יינתן לבצע פעולות אלה בדרך אחרת . בתנועת העבודה עמדו בראש ה " אקטיביסטים" ד . בן גוריון , ב . כצנלסון , י . טבנקין ואנשי ה ,, הגנה" א . גולומב , ד . הרז , ש . מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור