פרק י"ח — התפתחותה הארגונית של ה"הגנה"

פרק י"ח — התפתחותה הארגונית של ה ,, הגנה" הצורך בארגון מחדש ? המאורעות הסוערים של שנות תרצ"ה—תרצ '' ט , הן בשטח ביטחונו של היישוב והן במעמדו המדיני , כפו על ארגון ה " הגנה" להתאים עצמו לתנאים החדשים ולמשימות הכבדות שהועמד בפניהם . חמש בעיות עיקריות עמדו לפני מרכז הארגון : א ) מקורות כספיימ והנהלת הפעולה . המקורות הכספיים שהספיקו בדוחק למלא את צורכי הארגון לפני המאורעות , כאשר רוב פעולותיו נערכו בהתנדבות וכאשר מצבים של מתיחות והתגייסות כללית לא נמשכו יותר מכמה ימים , או לכל היותר שבוע שבועיים , לא יכלו להספיק בתקופה של מלחמה מתמשכת , שהקיפה את כל חלקי הארץ . מהלך המאורעות בארץ בקיץ 1938 העמיד את היישוב ואת ארגון ה " הגנה '' בפני תפקידים ומשימות של ימי מלחמה , וביישוב , בכל מעמדותיו ומפלגותיו ,  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור