פרק ט"ז — חומה־ומגדל והעפלה

פרק ט"ז — חומה ומגדל והעפלה התיישבות והגנה מימיה הראשונים של ההתיישבות היהודית , היו בעיות השמירה וההגנה מעיקרי דאגותיהם של המתנחלים . למעשה היתה ה ,, הגנה" בעיקרה מפעלה של ההתיישבות החקלאית , שאילולא היא ספק אם היתה קמה ; לכל היותר היו מתפתחים בערים ארגוני שמירה והתגוננות מקומיים , דוגמת אגודות המגן בגולה . ההכרח לכוון את ההתיישבות היהודית לפי צרכים מדיניים וא סטרטגיים הוברר לכול בשנת . 1937 ההצעה לחלוקת הארץ , שהועלתה בשנה ההיא , קבעה כי האזורים שבהם לא דרכה רגלו של מתיישב יהודי יוצאו מגבולותיה של המדינה היהודית . הצעה זו הוכיחה פעם נוספת , כי לא בנאומים ובפטיציות תיבנה מרינה יהודית אלא בהתיישבות ובהגנה על עמדות שנרכשו בכספי העם , בדם בניו ובעמלם . הוברר , כי אין ההתיישבות יכולה להיות מטרה לעצמה ומן ההכרח שתהיה גם אמצעי לכיבוש מדיני של הארץ . עיניהם של מנהלי הפעולה הציונית נפקחו לראות את יכולת עמידתם חדלה של יישובים המפוזרים בשלשלת ארוכה , ממטולה עד נהריים , מבית אלפא עד חיפה ומעתלית עד באר טוביה . והשלשלת קטועה , חוליות רבות חסרות בה , ובין החוליות הקיימות יש חלשות ביותר . בגליל המ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור