פרק ט"ו — המאבק בטירור הערבי

פרק ט"ו — המאבק בטירור הערבי הבלגה או נקם י אחת הבעיות הראשונות במעלה שעמדה בפני הארגון בשנות תרצ"ח—תרצ"ט היתד . דרך המלחמה בטירור הערבי . הטירור האישי היה נשק מסוכן ויעיל בידי הערבים . הוא היה אמנם רק אחד מגילוייו של המרד הערבי , אולם היישוב היהודי הרגיש בו יותר מאשר בגילויים האחרים של ההתקוממות הערבית , כגון מלחמת הכנופיות בצבא , שוד בתחנות המשטרה , חבלה ברכוש הממשלה , השתלטות על כפרים וערים ערביים וכדומה . פגיעתו הקשה ביישוב האפילה לפעמים על סכנות אחרות , שלא היו פחותות ממנו . מלחמתה של ה ,, הגנה" בטירור לא יכלה להיות מלחמת הכרעה . מרכזו היה בדמשק ובסיסיו הצבאיים בכפרים ערביים רחוקים מן הישוב היהודי , שיך ה ,, הגנה" לא יכלה להגיע אליהם . אף על פי כן עשתה ה " הגנה" הרבה לצמצומו של הטירור . בשנת 1937 גברה בקרב ראשי ה " הגנה" ההכרה , כי אין להמשיך בקו ההתגוננות הפסיבית . מעשי התגובה , שכמה מהם נעשו על ידי אנשי ארגון ה " הגנה" בהסכמת מפקדיהם , עוררו הדים של הסכמה ב " שורה . " נדמה היה שקו ההבלגה בא אל קיצו . אולם שינוי מדיניותה של הממשלה אהרי רצח אנדריוס , הכריע את הכף לטובת המשך קו ההב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור