פרק י"ד — פלוגות השדה (הפו"ש)

פרק י"ד — פלוגות השדה ( הפו"ש ) הקמת הפו"ש ניסיונה רב הרושם של ,, הנודדת" בהרי ירושלים בקיץ , 1936 הכניסה למחצבות מגדל צדק בחורף 1937 ופעולות דומות שנעשו במקומות שונים בארץ , המריצו את פעילי ה ,, הגנה" להמשיך בניסיונות כאלה בכל אזורי היישוב היהודי , לפתהם ולהרחיבם . ,, קבוצה יוזמת של חברים — סיפר יצחק לנדוברג ( שדה ) — תבעה לכנס את המפקדים לשם הסקת מסקנות מן הניסיון . לשאלת החברים , מה בעצם דרוש לנו , ניתנה בכינוס זה תשובה ברורה — דרוש לנו צבא ולא שומרים , צבא ולא הגנה בתפקידי משטרה , צבא שאינו צמוד למקום מסוים , צבא בהיקף כל ארצי , שתפקידו לחפש את האויב ולתקפו במקומות הימצאו , לתקפו גם בבסיסיו , לפעול פעולה מקדימה , ואת אנשי היחידות יש להניע ממקום למקום לפי הצרכים . מאליו מובן שגם נשקה של היחידה יהיה כללי ולא קניין הנקודות . " באותו כינוס נבחרה ועדה של שלושה : יצחק לנדוברג ( שדה , ( אליהו כהן ( בן חור ) ויהושע אייזיק ( אשל ) ועליה הוטל לברר את תכנית פלוגות השדה , הלכה למעשה . ,, שטנו בארץ ועברנו בה , — סיפר יצחק שדה — נפגשנו עם מפקדי המקומות , תהינו ובררנו ושוב נוכחנו לדעת , כי אין ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור