פרק י "ג — היחידות הליגליות

פרק י "ג- היחידות הליגליות השיתוף עם השלטונות המאבק הערבי העמיד את היישוב העברי ואת השלטונות הבריטיים בפני מטרה משותפת — דיכוי ההתקוממות הערבית . מטרה משותפת לו הביאה להקמת הנוטרות העברית ויחידות ליגליות אחרות הקשורות עמה , אשר שימשו מסגרת להפעלת כוח ההגנה של היישוב , בשיתוף עם הצבא והמשטרה הבריטיים . שני הצדדים לא היו שלמים עם שותפות זו . במחנה הבריטי היו רבים שראו במסירת נשק ליהודים וביצירת יהידות יהודיות מתגוננות ולוחמות פגיעה במדיניות הבריטית המסורתית של הישענות על הערבים , וכן התנגדו , ככל שלטון , למתן נשק לכוחות לוחמים שאינם נתונים לפיקוחו המוחלט . מתוך יחס שלילי זה היו הנשק והזכות להשתמש בו ניתנים טיפין טיפין ובדרך כלל באיחור . רק התגברותם המאיימת של המאורעות הכריחה את השלטון להרחיב מדי פעם בפעם את השיתוף עם כוחות ההגנה היהודים . והיהודים , אשר בשנות העשרים היו רבים מהם מקדמים בברכה ואף בהתלהבות יהידות ליגליות נושאות נשק , איבדו במשך שנות השלטון הבריטי בארץ את אמונם ברצונו הטוב . גם בעיצומו של השיתוף הרגישו , כי שותפיהם מוכנים לבגוד בהם בכל שעה שצורכיהם המדיניים יחייבו זאת . עם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור