דבר " המפקדה הראשית" בתל־אביב בגליון הראשון של ten המשמר?,"? עתון ה?,,? הגנה" בעיר