פרק י"ב — ה"הגנה" בשנה הראשונה למאורעות

פרק י"ב — ה ,, הגנה" בשנה הראשונה למאורעות ה הננה" והמאורעות " מאורעות תרצ '' ל ד"עמידל את ה הגגה '' שהיתה בראשית התפתחותה כארגוז אדצ , " בולל , בפני בעיות חמורות . הפעם , שלא כבמאורעות הקודמים , נמשכו ימי המתיחוח חודשים על חודשים . להתפתחות כזאת לא היד , ארגון ה ,, הגנה" ערוך בימים הראשונים של המאורעות . היה צורר בדרכי פעולה חדשות , במסגרות חדשות ובתכניות מקיפות יותר . הפעם , יותר מאשר לפנים , היו פעולות ה " הגנה" עשויות לקבוע את גורלו המדיני של היישוב . ימי המאורעות עצמם לא היו כשרים לחשבונות רבים ולתכנון מקיף . הבעיות הדוחקות של הביטחון תבעו פתרונות מהירים . אולם בתוך סערת המאורעות נוצרו ונתגבשו דפוםי פעולה הדשים , שעתידים היו להתרחב ולהתגבש בשנים הבאות , לשנות את אופיו של הארגון מעיקרו , להפכו מארגון מיליציוני מקומי לארגון צבאי ארצי ולהקנות לו משקל רב במערכת הביטחון של ארץ ישראל כולה . בימי הדמים ביפו יבחל אביב עם סימני המתיחות הראשונים לאחר רצח חזן , הכריזה מפקדת תל אביב ביום שישי 17 באפריל 1936 על מצב הכן בכל רחבי העיר . מאות חברי השורה עזבו את עבודתם והתייצבו בעמדותיהם הקבועות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור