פרק י"א — "המרד הערבי"

פרק י"א ,, — המרד הערבי" מאורעות הדמים שהתחוללו בארץ ישראל מאפריל 1936 עד אביב ™ , 1939 למעשה קרב מכריע שערכו הערבים על דמותה של ארץ ישראל , קרב שהסתייג במידה גדולה של ניצחון מדיני לערבים , עם פרסום ,, הספר הלבן" של מלקולם מקדונלד ב 17 במאי . 1939 מספר היהודים בארץ ישראל הלך והתקרב למחצית המיליון . עדיין היו מיעוט בארץ , אך לא היה ספק שמשקלם הכלכלי והמדיני הולך ומשתווה למשקלו של היישוב הערבי ; עליה נוספת והמשך ההתיישבות היהודית , עתידים היו לשנות את פרצופה הלאומי של הארץ . מנהיגי הערבים הגיעו לכלל הכרה , ששעת ההכרעה הגיעה . ,, היתה להם ( לערבים ) ההרגשה , כתב ד . בן גוריון , אם לא עכשיו — יהיה מאוחר . " הזיק שהצית את המאורעות היה רצח איש יהודי . ב 15 באפריל 1936 עיכבו כמה ערבים כעשרים מכוניות בכביש המוביל לשכם , סמוך לכפר ענבתא , ותבעו מנוסעיהן כסף לקניית נשק ותחמושת . בשתיים מהמכוניות היו שלושה יהודים . הערבים ירו בהם הרגו אחד מהם — ישראל חזן , בן השבעים — ופצעו את האחרים . היתד . זו חוליה נוספת בשרשרת הפגיעות ביהודים בודדים , שנמשכה לסירוגין מאז מאורעות תרפ"ט . למחרת באו שניים מאנש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור