הרימונים הימני בשורה העליונה ובשורה התחתונה — רימוני־רובה; השמאלי בשורה העליונה ובשורה התחתונה — רימוני-לימוד ; האמצעי בשורה התחתונה רימון היצוק ממלט; השאר — צורות שונות של רימוני־שפשוף.