על המשמר בשייך אבריק: אלכסנדר זייד (משמאל) ויונה רסין