מפקדי כנופיות (במרכז פאוזי קאוקג'י; לשמאלו - פכרי עבד אל־האדי)