שלושת האקדחים שהיו מקובלים ב"הגנה" למעלה: ה"משור" (מאוזר) עם קת?-.? באמצע: ה"פר" (פרבלום) עם קת. למטה: ה"שור" ?.)?שטייר)