בית הועד הפועל של "הסתדרות העובדים" ברח' אלנבי מושב מפקדת ה"הגנה" בשנות השלושים