משתתפי קורס סמלים ב' בתל-אביב עם מפקדם א. איכר (א. איכר עומד שני מימין)