פרק י' - הפוגה ומתיחות

פרק י - ' הפוגה ומתיחות מעמד ועהגט . « מיעווב אחרי המאורעות " אבן מאס . הבונים היתד , לראש פינה * — פסוק זה התקיים ב " הגנה" אחרי מאורעות אב תרם"ט . אדם זהיר וקגין צבא ותיק כקולונל קיש כתב בימים ההם : " אין ספק , שרק נוכחותה של הגנה מאורגנת י 0 ה הצילה אזורים שלמים בירושלים , ובייחוד את העיר העתיקה , מטבח . — מתברר כי דברים אלה נכונים גם לגבי יפו , חיפה וכמה מן המושבות . קיימת עתה הכרה כללית , אפילו בין רבים ממתנגדיה הקודמים של ובהגנה' שיש לקיימה ולפתחה ,, . " כולכם יודעים — הכריו ז'בוטינסקי באסיפת עם בפריס — מי הציל את היישוב בארץ לאחר שהממשלה השאירה אותו בלי הגנה מזוינת . * 0 **! י אנו להשתחוות אפים ארצה לפני גיבורי ה , הגנה' שלנו , לפני אותם שנסלו חללים . גלפני אותם החיים עמנו , כי ה , הגנה' היא שהצילה את היישוב באותם ארבעת הימים האיומים , עד שבאו החיילים האנגלים ,, . '' הצו הראשון של המאורעות ליישוב ולציונות — אמר ד . בן גוריון — הוא ביצור וחיזוק ה'הגנה' . '' המאורעות העמידו את ה " הגגה * במשך ז 0 ן מה במרכז ההתעניינות של חוגים רחבים בציבור . בהסתדרות , בוועד הלאומי ובסוכנות היהו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור