פרק ח' — יום קטנות

פרק ח' — יום קטנות מרכז ה , הגנר " . , בשנות העשרים באווירה של שוויון נפש מצד הציבור ומנהיגיו הוטל על אנשי ה " הגנה" בשנות העשרים להמשיך בפעולתם . ארגון ה " הגנה" היה רחוק מלהקיף את כל היישוב . המושבות הגדולות לא נכנסו כמעט לתחומי השפעתו ; מחנות ,, גדוד העבודה" התחשבו אך מעט בהוראותיו ופעלו בעיקר על פי התדריכים של ישראל שוחט וחבריו . ועדי ההגנה המקומיים ביישובי " הפועל הצעיר" נהגו ברובם באדישות , ולפרקים אף בזלזול , כלפי מרכז ה " הגנה . " עבודת מרכז ה " הגנה" הצטמצמה ביישובים הקטנים שנזקקו לו מפאת חולשתם ובדידותם , או ביישובים שריחה להם זיקה ל אחדות העבודה . " לעומת זאת מצא לו המרכז שדה פעולה רחב יותר בסניפים " העירוניים הגדולים — בתל אביב , בחיפה ובירושלים , ובשכונות הסמוכות להן ( שכונת בורוכוב ומקוה ישראל על יד תל אביב ו ,, נשר" על יד חיפה . ( מבחינה ארגונית היתד , ה " הגנה" קשורה בהסתדרות , אבל זו היתד . נתונה במשברים חמורים , והיתה בנויה כמין פדרציה של מוסדות , שכולם היו שקועים בבעיותיהם וחיפשו מקורות מימון לפעולותיהם . מרכז ה " הגנה" בשנות העשרים היה איפוא מוסד נסתר . בראשו עמד יו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור