מודעה של ועד ה?,,?הגנה" בתל־אביב, מאי תרפ?''?א ?0921)?