פרק ז' — מבחנים ראשונים

פרק ז' — מבחנים ראשונים ייסוד גדוד ההגנה והעבודה" " אחרי ההחלטה החגיגית בוועידת כינרת ב , 15 . 6 . 1920 החלו ימי החול של ההגשמה , ועד ה ,, הגנה" החדש , שהיה מורכב מאותם האנשים שנשאו גם קודם לכן בעול ארגון הגנת היישוב , המשיך בפעולתו . התעוררה השאלה מה יהיו הכוחות שעליהם יסתמך הוועד בימי חירום . היה צורך בגוף מגינים קבוע שיעמוד לרשות הוועד , ואנשים מתאימים נמצאו בין העולים החדשים , שבאו אז עם גלי העלייה השלישית מארצות אירופה , אשר ניסיון קרבי עמם ורוח לחימה מפעמת בהם . בין החלוצים הללו התבלטה קבוצת עולים מקרים , חניכיו של יוסף טרומפלדור , שבאו לארץ בקיץ . 1920 כשלושים חברים החליטו לייסד ,, גדוד הגנה ועבודה" על שם יוסף טרומפלדור . מטעמי סודיות הצניעו החברים את המלה ,, הגנה" והגדוד כונה " גדוד העבודה . " ראשי המדברים בו היו יהודה קוםילביץ ( אלמוג , ( יצחק לאנדוברג ( שדה ) ומנדל אלקינד . יוצרי ,, גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור '' ביקשו לראות בו תשובה לצורכי השעה בהתיישבות ובעלייה ובתוכם גם בעיות הביטחון . הגדוד נועד להשיב לארבע בעיות שבהן התחבטו מייסדי ה ,, הגנה . " א ) כיצד למנוע את הפ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור