מכתגו של דב הזז למפלגת " הפועל הצעיד'' על " הועד המתחיל'' (תר''ק)