פרק ו' - ראשיתו של ארגון ה"הגנה"

פרק ו - ראשיתו של ארגון ה " הגנה " ההיד , צורך בהגנה עצמית עם הכיבוש הבריטי נדמה היה לרבים , כי היישוב לא יהיה זקוק עוד להגנה עצמית ולנשק משלו . עוד בימי הכיבוש הראשונים כתב מרדכי בן הלל הכהן : ,, אנו עומדים לפני משטר חדש , משטר אנגלי . שוד ורצח , חמס וגזל יחדלו להיות מחזות תמיד בארץ ובמקומם יבואו הסדר , המשפט , החוק , המשמעת . שניים שלושה שוטרים יספיקו לשמור על רכוש המושבה והשוד ייתם מן הארץ , והבדווים וכל השודדים למינם דמם בראשם , אם יעיזו לעשות את מעשיהם הרעים . התושבים ובני המושבות עצמם ישמרו על כל הרכוש של המושבה ודי בזה . למה , איפוא , לנו השמירה ? להסתדרות 'השומר' אין עוד זכות קיום במשטר החדש , ההולך ובא לקראתנו לחיים טובים בארץ . " אפילו מנחם אוסישקין , שתמך בארגון ,, השומר" מיום היווסדו , הביע דעתו הפסקנית שבועות מעטים לאחר עלייתו ארצה , כי ,, מעתה אין מקום לאגודה זו , המשטרה ירשה את מקומה . " לאחר כל הצלחה , ממשית או מדומה , בזירה המדינית נתגלתה מחדש בחוגי ההנהגה הציונית רתיעה מפעולה עצמאית בלתי ליגלית . ,, סךרמו — כתב אליהו גולומב במאי — 1920 מילאה את לבות בני המשרד ( ועד הצ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור