פרק ה' — תל־חי וירושלים

פרק ה' תל חי וירושלים השלטון הצבאי בארץ עם כיבוש דרום ארץ ישראל בסוף שנת , 1917 הוקם בה ממשל צבאי שכונה " הנהלת שטח האויב הנכבש" ( Occupied Enemy Territory Administration ) בקיצור . 0 . e . t . a . הממשל הצבאי היה כפוף למפקד העליון גנרל אלנבי שישב בקהיר . צמרת הממשל הצבאי גויסה ברובד , מבין הקצינים הבריטים ששירתו לפנים בפקידות הבריטית במצרים , בסודאן ובהודו , והיו אמונים על מסורת השלטון הקולוניאלי בארצות אלה . רובם נטו לאסכולה הפרו ערבית במדיניות הבריטית , שחששה כי התמיכה בבית לאומי יהודי בארץ ישראל תמריד את העולם הערבי והמוסלמי נגד בריטניה . הם סברו , כי לא ניתן לבצע את ההבטחות הכלולות בהצהרת בלפור אלא בכוח הזרוע , ולשם כך צריד כוח צבאי גדול , שהחזקתו תעלה למשלם המסים הבריטי הון רב . בראשית ימי הכיבוש הבריטי נמנו בארץ ישראל כ 56 , 000 יהודים , ובסוף ימי השלטון הצבאי בקיץ , 1920 לא עלה מספרם על . 64 , 000 הם היוו כעשירית מכלל האוכלוסייה ממערב לירדן . כמחציתם ישבו בירושלים , צפת , טבריה וחברון . היישוב החדש היה מפוזר כאיים בודדים בתוך ים לא יהודי , ובסך הכל היו אז 57 יישובים חקלאי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור