פרק ד' — הגדודים העברים

פרק ד' — הגדודים העברים רעיון הגדודים העברים מלחמת העולם הראשונה העמידה את רוב יישובי היהודים בתוך שני המחנות היריבים : יהודי רוסיה , סרביה , צרפת , בלגיה איטליה והיושבים בקיסרות הבריטית — מצד אחד ; יהודי גרמניה , אוסטריה הונגריה , תורכיה ובולגריה מצד שני . ב 1917 נכנסה גם יהדות ארצות הברית אל מחנה ה הסמכה . " אחת החזיתות " הראשיות באותה מלחמה עברה בלב תחום מושבם של היהודים ברוסיה ועל פני גליציה . המוני יהודים במזרח אירופה סבלו ממוראות מלחמה זו כפליטים ומגורשים . מאות אלפים מהנוער היהודי גויסו לצבאות שלא אהבום ולמערכות שלא רצו בהן ולא ראו בהן כל תכלית . כל זה בא עליהם אחרי דור של תעמולה לאומית וציונית ושל תסיסה מהפכנית כשלבם היה נתון לשירות עמם או לשירות המהפכה החברתית העולמית . המלחמה פגעה גם בקיומה של ההסתדרות הציונית העולמית . חלקים שונים של התנועה נמצאו משני עברי המתרס . דרישות הפטריוטים בארצות הלוחמות הלכו וגברו ככל שנתארכה המלחמה . דעת הרוב בתנועה היתה , שעל ההסתדרות הציונית לנקוט בדרך הנייטרליות והפסיביות , כדי ששום מדינה לא תוכל להאשים את אזרחיה הציונים בחוסר נאמנות , וכאשר יב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור