פרק ב' — "השומר"

פרק ב' " — השומר" עם העלייה השנייה בשנות העלייה השנייה ( 1914 — 1904 ) התבלט בין העולים לארץ ישראל זרם של צעירים , שדגל בהשקפות לאומיות וסוציאליות חדשות . צעירים אלה טענו , כי אין עצמאותו של עם נקנית על ידי עבודתם ושמירתם של זרים , וכי אין קיום ליישוב אלא בעבודה ובשמירה עבריות . קבוצה זו התוותה דרכים חדשות בהתיישבות והניחה יסוד לתנועת העבודה הארץ ישראלית , היא שינתה שינוי גמור את דרכי שמירתן והגנתן של המושבות היהודיות , הפיחה רוח חיים בנוער העברי והטביעה חותמה על התפתחות היישוב . עשרות מהעולים הצעירים בשנותיה הראשונות של עלייה זו נפגעו ביותי למיאה חוסר האונים של היישוב ותלותו בתקיפים הערבים . אלה היו , לרוב , בחורים צעירים שעברו את בית ספרה החמור של התנועה המהפכנית וההגנה העצמית היהודית ברוסיה . הראשונים בהם היו אנשי ,, הקבוצה ההומלית , " שנאלצו לברוח מרוסיה עקב השתתפותם בהגנת בני עמם מפני השתוללות הבריונים הרוסים . הם הגיעו ליהודה בדצמבר 1903 ובראשם יחזקאל חנקין . אחריהם באו פליטי ההגנה העצמית מהעיר רוסטוב ( ה ,, רוסטובים , ( " בחורים מאזור וילנה ( אלכסנדר זייר , אברהם קריניצי , ( מבס...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור