סיסמתו של כלב בן־יפונה, כובש כנען, (במדבר, י"ג) על חותמת ביל"ו, ירושלים