תוכן העניינים

תוכן העניינים מהקדמתו של פרופ' בן ציון דינור 1 שער ראשון : מבשרי ה " הגנה" פרק א' — ראשונים לשמירה ולהגנה 11 פרק ב' ,, — השומר" 25 פרק ג' — במצור 43 פרק ד' — הגדודים העברים 57 פרק ה' — תל חי וירושלים 73 שער שני : כינונה של ה ההגנה" " פרק ו' — ראשיתו של ארגון ה " הגנה" 89 פרק ז' — מבחנים ראשונים 95 פרק ח' — יום קטנות 111 פרק ט' — מאורעות אב תרפ"ט 126 פרק י' — הפוגה ומתיחות 145 שער שלישי : על משמר היישוב ( 1939—1936 ) פרק י"א ,, — המרד הערבי" 171 פרק י"ב — ה " הגנה" בשנה הראשונה למאורעות 186 פרק י"ג — היחידות הליגליות 199 פרק י"ד — פלוגות השדה ( הפו"ש ) 214 פרק ט"ו — המאבק בטירור הערבי 722 סרק ט"ז — חומה ומגדל והעפלה 242  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור