אבא חלפתא ובניו

אבא חלפתא ובניו אר >? ר הרטיבה האבודה רבי חלפתא , המוזכר בשמו , רבי אבא וזלפתא , חי בתחילת המאה השנייה לספירה , והיה מן התנאים של הדור השלישי . בנו היה התנא הידוע , רבי יוסי . אין זה מן הנמנע שהיה חי כבר בסוף ימי הבית השני , שכן הוא מוסר עדות על מקרה עם רבן גמליאל הזקן . וזה היה המקרה : בדיון הלכתי על כתבי הקודש , אם וכיצד מצילים אותם מדלקה בשבת , אמרו חכמים : היו כתובים תרגום ובכל לשון - מצילים אותם מפני הדלקה . רבי יוסי , בנו של אבא חלפתא , אמר כי אין מצילים אותם מפני הדלקה , ולראיה סיפר מעשה שהיה : מעשה באבא חלפתא , שהלך לטבריה , אצל רבן גמליאל הנכבד , הלא הוא רבן גמליאל מיבנה , ומצאו שהיה יושב על שולחנו של יוחנן בן הנזוף ובידו ספר איוב תרגום , והיה קורא בו . אמר לו אבא חלפתא : זוכר אני את רבן גמליאל הזקן , אבי אביך , שהיה עומד על גבי מדרגה בהר הבית . הביאו לפניו ספר איוב תרגום , ואמר לבנאי : שקעהו את הספר הזה תחת הנדבך - גנוז אותו תחת שורת אבנים של הבניין , שכן אסור , לדעתו , לקרוא בתרגום כתוב מן הדברים שבעל פה . כששמע רבן גמליאל מיבנה את הסיפור הזה , ציווה לגנוז את ספר איוב תרגום ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור