מבצע "חורב" ?")?ע?("? 22 בדצמבר ?7 - 1948? בינואר 1949